خدمات

مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری و مخابراتی و بسترهای فیبرنوری

ارائه دهنده محصولات برندهای Legrand ، Nexans ، Brand-Rex و کلیه محصولات مرتبط با شبکه .