کابل شبکه برند نگزنس (Nexans)

نوع نمایش :
مقایسه
کابل شبکه مسی CAT7A S/FTP نگزنس - Nexans CAT7A S/FTP LSZH
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل شبکه مسی CAT6A F/FTP نگزنس - Nexans CAT6A F/FTP LSZH
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل شبکه مسی CAT6A F/FTP نگزنس - Nexans CAT6A F/FTP LSZH
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل شبکه مسی CAT6 U/UTP نگزنس - Nexans CAT6 U/UTP LSZH
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل شبکه مسی CAT6 U/UTP نگزنس - Nexans CAT6 U/UTP LSZH
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل شبکه مسی CAT5e U/UTP نگزنس - Nexans CAT5e U/UTP
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

در حال بازیابی ...